Jacobsminde, nu Sorgenfri, Mejslingvej 29

Intro

Matrikel nr. 28a, Jerlev Ejerlav.1. Skøde fra Laurs Andersen til Conrad Mortensen Dateret 25. juni 1844, lyst 5. marts 1852 2. Skøde fra Conrad Mortensen til Mikkel Nielsen Dateret 11. juni 1874, lyst 3. juli 1896 3. Skøde fra Mikkel Nielsen til Hans Mikkel Hansen Dateret 20. juni 1896, lyst 3. juli 1896 4. Skifteudskrift som adkomst for gårdejer Hans Hansen m. fl. som arvinger efter Hans Mikkel Hansen Dateret 17. juni 1915, lyst 18. juni 1915 5. Skøde fra herredsfuldmægtig Einar H. Petersen som befuldmægtiget for Hans Hansen m. fl. til Jonas Kragh Dateret 16. juni 1915, lyst 18. juni 1915 6. Skifteretsattest som adkomst for enkefru Madsine Petrine Kragh født Andersen Lyst 13. august 1935 7. Skøde fra sidste til Jakob Lyng Lyst 29. oktober 1935 8. Skøde til Jette Merrild Søndergård Nielsen og Lars Vibe Hebsgård 10. februar 1995