Johan Snells bogtrykkerværksted


Skt. Knuds Kloster. Skt. Knuds Kloster er delvis genopbygget efter en brand i 1913. Bygningen rummer nu Historiens Hus.


Breviarium Ottoniense. En trykt side fra Johan Snells Breviarium Ottoniense

Intro

Biskop Johan Rønnow ønskede i 1482 at sanere gudstjenesteforholdene i Fyns Stift. Han inviterede derfor den tyske bogtrykker Johan Snell til Odense for at trykke et breviarium - de korte tekster, der blev anvendt under de katolske messer...

Biskop Johan Rønnow ønskede i 1482 at sanere gudstjenesteforholdene i Fyns Stift. Han inviterede derfor den tyske bogtrykker Johan Snell til Odense for at trykke et breviarium - de korte tekster, der blev anvendt under de katolske messer. Snell gik i gang med trykningen, men afbrød midlertidigt arbejdet for at fremstille et lille propagandaskrift, rettet mod tyrkernes belejring af øen Rhodos. Denne lille bog blev den første færdigtrykte bog i Danmark. Man ved ikke med sikkerhed, hvor i byen det foregik, men mest sandsynligt havde Snell indrettet sit lille bogtrykkeri i bispegården eller i Sct. Knuds Kloster. ''Bogtrykket kommer til Danmark'' Med Johan Snells bøger blev det nye fænomen bogtrykket introduceret i Danmark – kun 28 år efter Johannes Gutenberg i Mainz begyndte at trykke bøger med løse blybogstaver. Det varede dog endnu nogle år, inden landet fik en fastboende bogtrykker – denne gang i København. Det er vanskeligt at forestille sig et Europa uden bogtrykket. De nye massemedier var med til at udbrede den katolske kirkes lære - og senere de protestantiske modstanderes ideer. Med den nye teknologi blev det også muligt at masseproducere lærebøger, videnskabelige værker, lovtekster, litteratur og meget mere. Og med bogtrykket blev grunden lagt for den demokratiske udvikling.