Jyllandsgade, Aalborg


Aalborg godsbanegård Aalborg godsbanegård i Jyllandsgade, inden nedrivningen.

Intro

25. april 1898 vedtog Aalborg Byråd at gennemføre den projekterede vej langs Flodemålsgrøften, det vil sige den kanaliserede Teglgårdsbæk. Planen med vejen var at forbinde Banegården med Gugvej, vejen blev først anlagt i 1900 og den blev i et par år kaldt Flodemålsboulevarden, i 1902 Jyllandsgade

''Aalborg Byrådsforhandlinger''167/1900 218/1902