Kaleko Mølle


Kaleko Vandmølle set fra nord 1906. Kaleko Vandmølle set fra nord.


Kaleko Vandmølle - set gennem porten 1906. Et kig gennem porten til Kaleko Vandmølle.


Kaleko Mølle ekstriør. Kaleko Mølle


Kaleko Mølles kværn. Kaleko Mølles kværne står på en forhøjning, som kaldes et "skærebord".


Kaleko Mølles slagsigte. Sigten er den eneste bevarede slagsigte i Danmark. Slagsigter gik ellers af brug i 1820’erne.


Kaleko Mølles vandhjul. Vandet ledes ind på toppen af vandhjulet. Det kaldes et overfaldshjul.


Kaleko Mølle, 2009. Kaleko Mølle, 2009

Intro

Kaleko Mølle ved Fåborg er Danmarks ældste bevarede vandmølle. Den kan være fra Valdemar Atterdags regeringstid mellem 1340-1375. Møllen er senest bygget i 1440, hvor Isse Petersen nævnes som møller på Kalekogård...

Kaleko Mølle ved Fåborg er Danmarks ældste bevarede vandmølle. Den kan være fra Valdemar Atterdags regeringstid mellem 1340-1375. Møllen er senest bygget i 1440, hvor Isse Petersen nævnes som møller på Kalekogård. Middelaldermøllen havde kun ét vandhjul og én kværn, men i 1600-tallet blev den ombygget og fik to vandhjul. De ældste dele af den nuværende mølle stammer fra den tid. Møllen blev moderniseret i 1832 og var i brug til 1912. I 1917 blev den åbnet som museum. Kaleko Mølle blev i 1980’erne danmarkskendt, da den var kulisse i julekalenderen Nissebanden. ''Kongen ville have gavn af møller'' Vandmøller blev indført i Danmark af de munke, som i middelalderen oprettede klostrene. Vandkraften frigav arbejdskraft. Derfor fik mølleriets fremgang stor betydning for landets økonomiske udvikling. Både konger, gejstlige og adelen ønskede at kontrollere brugen af møllerne. Valdemar Atterdag (1340-1375) fandt mølleriets udbygning så vigtig, at han sagde, at intet åløb måtte løbe i stranden uden ”at have gjort landegavn”. Møllerne blev tidligt beskattet af kongen. Derfor forbød man håndkværne og private møller. For at drive en mølle skulle man have en kongelig bevilling. Møllernes eneret til at male skulle sikre, at de kunne betale de kongelige skatter. Møllererhvervet blev først frit i 1852.