Kancellibygningen


Trykt tegning. Beldenaks Gård på Flakhaven (Kancellibygningen). Tekst: 'Laboratoriebygning, opført af Christian den 3.s Livlæge Cornelius von der Hamsfort, Tilbygning til Beldenaks Gaard ud mod St. Knuds Kirkegaard, nedreven 1857'


Udgravning på Flakhaven. Jens Andersens Kancellibygning ses midtfor rådhuset mens "Apotekets Laboratorium" ses nederst i billedet.

Intro

I 1987 undersøgte Odense Bys Museer resterne af Kancellibygningen, som var en af hovedbygningerne i "Jens Andersens Gård"

Kancellibygningen fra 1518 var sammen med Apotekets Laboratoriebygning fra 1575 hovedbygning i ”Jens Andersens Gård”.
De arkæologiske undersøgelser påviste en hvælvet kælder i bygningens "østende" gennem fire små bygningsdetaljer. Kælderen målte ca. 8 m x 6 m. M
Murforløbet PC udgjorde bygningens vestgavl, og her indikeres det, at indgangspartiet var vendt mod kirken, mens sydgavlen ikke undersøgtes. Facaden mod hovedgaden indeholdt en nedgang til kælderen. Trappetrinenes bevaringstilstand var yderst dårlig, idet de var lagt i byggeaffald. Kancellibygningens længde blev målt til ca. 18,5 m. De lette bindingsværksbygninger der må have forbundet de to hovedbygninger blev der ikke gjort fund efter.