Klekkendehøj


Klekkendehøj-1. Klekkendehøj-1


Klekkendehøj-2. Klekkendehøj-2


Klekkendehøj-3. Klekkendehøj-3

Intro

Klekkendehøj på Møn er en tvillingjættestue med to 5200 år gamle gravkamre fra stenalderen. Omkring 1798 blev kamrene blev åbnet og udgravet af godsejer Calmette og hushovmester Berg fra Marienborg...

Klekkendehøj på Møn er en tvillingjættestue med to 5200 år gamle gravkamre fra stenalderen. Omkring 1798 blev kamrene blev åbnet og udgravet af godsejer Calmette og hushovmester Berg fra Marienborg. Det tog 14 mand to uger at grave ned til kamrene, trække nogle af loftsstenene væk og udgrave de to kamre med hver sin gang. Åbningen foregik så voldsomt, at man senere måtte reparere stenene med beton og beslag af rustfrit stål. Den nederste del af højen er en terrasseformet forhøjning. Forhøjningen er fra jættestuens første tid. ''Pastor Paludans krigere'' Udgravningen af Klekkendehøj er beskrevet af pastor Johan Paludan i 1815. Han bruger oplysninger fra hushovmester Berg, som stod for det hårde arbejde. Spadernes skafter blev afkortet. På grund af lugten måtte folkene ”af og til stige op af Grotten for at drage frisk Livsluft”. Undersøgelse og rapport er grundige for den tid. Berg gravede i vandrette lag. Han lagde derfor mærke til, at de tusind år yngre flintdolke lå øverst, mens flintøkserne fra jættestuens første brugere lå i bunden. Pastor Paludan havde sin egen tolkning: I bunden lå en høvding og hans folk, mens de øverste lig var ofrede krigere, hvis hjerter var skåret ud med dolkene. I dag tror vi mest på hushovmester Bergs iagttagelser.