Røj Gallehus Skov Obelisken Beldringe gods Christian V's Eg Leonora Christinas død på Maribo Kloster Frederik III's monument Jægersborg Dyrehave Eremitageslottet Corfitz Ulfeldt Christian 4. Rytterstatuen af C. J. Bonnesen Valdemarsgade Christiansgade Dronning Christines Vej Louisegade