Krigergraven


Monument over de faldne soldater fra De Slesvigske Krige 1848-50 og 1864.


Monument over de faldne soldater fra De Slesvigske Krige 1848-50 og 1864.


Fotografi af 2 soldater i uniform fra Dybbøl skanse.

Intro

Krigsmindesmærket kendt som Krigergraven er sandsynligvis det mest kendte og iøjnefaldende monument på Horsens Kirkegårde. Monumentet er et minde over de faldne soldater fra De Slesvigske Krige 1848-50 og 1864.

''Monumentet ''er fra 1866 og består af en 4 meter høj stele over en aftrappet sokkel. Stelen er dannet af to store granitblokke og er placeret på en lille høj. Op mod den lille høj er der stillet 12 kampesten med navnene på 79 faldne soldater. ''Inskriptionerne ''på såvel stelen som kampestenene er indhugget i antikva med brede seriffer og optrukket med sort. På stelen er inskriptionerne fordelt på de fire sider og lyder: mod syd '''»De døde for Fædrelandet; de leve i Folkets Hjerte«'''; mod nord '''»For Ære og Ret«'''; mod vest '''»1848-49-50« '''og mod øst '''»1864«'''. Stelen er ''udsmykket ''med to bronzedekorationer, hvoraf den ene forestiller et sværd med to krydsende grene og den anden en vedbendkrans. Vedbend afbilledet på gravmæler symbolisere ofte sammenhold. Monumenter er udført efter et forslag udarbejdet af Jens Christian Clausen. Clausen var arkitekt og er manden bag flere at byens markante bygninger, såsom trævarefabrikken Bastian i Emil Møllers Gade. Vil du vide mere om 1864 og Horsens? Så læs om [https://historiskatlas.dk/Rytterfægtningen_ved_Torsted_(9136) rytterfægtningen ved Torsted] her på Historisk Atlas.

Det store monument er dog ikke alene på Krigergraven. Flere mindre gravmæler med relation til krigene på den ene eller den anden måde er også placeret på området. ''I det sydvestlige hjørne ses eksempelvis mindet over Ernst Balthasar Meitzner Hansen'', Ridder af Dannebrog og Kaptajn ved det 10. Infanteriregiment. Meitzner blev forfremmet fra premierløjtnant til kaptajn og kompagnichef ved mobiliseringen i 1863. Han faldt ved Dybbøl den 6. april 1864 og blev begravet i Horsens den 19. april. Det var typisk at officerer og lignende, der faldt på slagmarken eller afgik ved døden på lazaretterne, blev sendt hjem eller på Garnisons Kirkegård, hvorimod de menige oftest blev begravet i lokale massegrave. Meitzners hustru, Anne Kirstine Margrethe Georgine Hansen, bragte denne dødsannonce i Horsens Avis den 12. april 1864: '''Fra Dybbøl har jeg modtaget det smertelige Budskab, at min elskede, trofaste Mand, mine 4 smaae Børns kjærlige Fader, Ernst Balthasar Meisner Hansen, Kapitain ved 10de Regiment, om Morgenen den 6te dennes har offret sit Liv for Fædrelandet, som falden i en Forpostfægtning. Hans gamle Moder og 6 Sødskende samt mange Venner ville med mig føle det tunge Tab.''' '''Ørumgaard, den 9de April 1864.''' '''Kirstine Hansen, født Hansen''' ''Meitzners gravsten'' er af typen 'uægte grotte'. Der er indsat en segmentbuet inskriptionstavle af marmor og soklen er ujævnt tilvirket ligesom korpus. På toppen er der spor efter, hvad der må formodes at have været et kronende kors af marmor. Inskriptionen er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget udelukkende i versaler. Stenen er dekoreret med efeuranker i lavt relief. Ved siden af denne ses et minde udformet som en ''opslået bog''. Overfladen er desværre blevet slidt af vind og vejr, at inskriptionen ikke længere er læselig. Bogen står lænet op af et knækket ''støbejernskors''. Korset var gravmælet over Julius Theodor Götzsche, der var kaptajn ved artilleriet. Han blev såret i slaget ved Vejle den 8. maj 1849 og døde efterfølgende af underlivsbetændelse på lazarettet i Horsens den 16. maj. I det sydøstlige hjørne står en ''stele ''over Peter Christian von Freiesleben og hans hustru Mathea Anker von Freiesleben. Han var Ridder af Dannebrog, ritmester og skoleforstander i det Slesvigske Kyrasserregiment. I det nordøstlige hjørne ses et minde, i form af en ''liggesten'', over feltpostmester Niels Mogensen Holm. [https://historiskatlas.dk/Rytterfægtningen_ved_Torsted_(9136) Læs mere om De Slesvigske Krige på Historisk Atlas! ]

[http://www.byarkivet-horsens.dk/Historie/1864%20omkring%20Horsens/Krigsskaebner%20fra%20Horsens Krigsskæbner fra Horsens af Felix Vestergaard.]