Margrethediget


Margrethediget. Resterne af en over 300 meter lang vold fra jernalderen


Margrethediget, på afstand. Margrethedigets funktion kendes ikke med sikkerhed

Intro

Omtrent midt i Jylland ligger resterne af en over 300 meter lang vold fra jernalderen. Den er placeret på strækningen mellem Trilbjerg i øst og det markante Tranebjerg i vest. Volden har været mindst halvanden meter høj, og hovedparten af den er stadig synlig i terrænet...

Omtrent midt i Jylland ligger resterne af en over 300 meter lang vold fra jernalderen. Den er placeret på strækningen mellem Trilbjerg i øst og det markante Tranebjerg i vest. Volden har været mindst halvanden meter høj, og hovedparten af den er stadig synlig i terrænet. Den tilhørende voldgrav langs sydsiden af volden har været op til to meter dyb. Befæstningsanlægget har spærret den vigtigste naturlige færdselsrute op gennem Jylland på det smalle landstykke, som her adskiller to af Jyllands største åsystemer, Tinnet. ''Forsvar eller færdselskontrol?'' Margretedigets funktion kendes ikke med sikkerhed. Også selv om Vejle Museum foretog en udgravning i volden i 2000. Den kan have indgået i en markering af grænsen for et høvdingedømme, men kan også have haft en forsvarsmæssig funktion. En tredje mulighed er, at den er opført for at kunne kontrollere den vigtige færdselsrute, der kaldes Hærvejen. Udformningen af befæstningsanlægget viser, at den er fra jernalderen, ligesom lignende anlæg andre steder i Jylland. Et godt bud er, at anlægget er opført i tiden omkring år 200 e.Kr. Det er muligvis kong Erik Klippings mor, Margrethe Sprænghest, der senere har lagt navn til voldanlægget.