Mindesmærke på Jens Holms Grav
Intro

Kolding Byråd vedtog den 6. juni 1939 at opsætte et beskedent mindesmærke på Jens Holms grav som udtryk for byens anerkendelse af afdødes virke og for hans betydelige gaver til offentlige formål. Datering: 1864