Mindesten er for Carit Etlar og St. St. Blicher

Intro

E

Egelund. Mindelund for kendte forfattere (180102-173). På stedet etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø. Mindesten er for Carit Etlar og St. St. Blicher. De to sten ses afsat på 4 cm kort (1953-76). Tæt nord for er rejst en kunstig høj med en pryddysse, hvor missionshuset ”Tabor” lå