Mindesten for J. J. Schmidt af Niels Hansen Jacobsen
Intro

Mindestenen har inskriptioner på tre sider. På den ene side står der: J. J. Schmidt 15-7-1845 i Sillerup, +12-7-1923 i Kolding. På den anden side: For dyrlæge Dr. Med Vet H. C. JJ Schmidt Kolding Rejste Nordens Dyrlæger Dette Minde.

''Publiceret''