Mindesten for de faldne i slaget ved Kolding

Intro

Et jernkors på sokkel

''Publiceret''