Mindesten for faldne soldater


Mindesten for to faldne soldater 9. april 1940.


Frode Nielsens gravsten.


Poul Søgårds gravsten

Intro

To faldne soldater har fået deres egen mindeplads på Assistens Kirkegård.

Poul Søgård og Frode Nielsen fra Odense Garnisons 4. bataljon om under kampene i Sønderjylland 9. april 1940. I alt seks soldater fra 4. bataljon faldt under kampene. Poul Søgård og Frode Nielsen blev begravet i gravsteder skænket af kommunen. Begravelserne fandt sted 14. april 1940.
En stor menneskemængde tog imod kisterne, da de ankom til Odense. Selve begravelsen foregik også under stor bevågenhed.
9. november 1940 blev der afsløret en mindesten ved gravene. På mindestenen er et Danmarkskort samt teksten: ”9. april 1940. Menig nr. 724 Poul Søgård 4. batl. 4. komp. Menig nr. 410 Frode Nielsen 4. batl. 4. komp.” Mindestenen er tegnet at arkitekt Jacobsen.
Det kan forekomme besynderligt at tyskerne tillod en national markering af en sådan karakter. Men officielt var danskerne beskyttet af tyskerne, ikke besat. Derfor tillod værnemagten denne æresbevisning.