Mindesten for tidligere borgmester Hans Junghans


Maleri af Hans Junghans. Købtes i 1969 af privat samler og kan i dag ses på Kolding Rådhus. Copyright Kolding Stadsarkiv.


Hans Junghans og hans familie malet i gouache af kunstneren Rothermundt, 1793. Deres alder angivet til henholdsvis 67 og 62 år. På de tre vægge i stuen hænger silhouetter af deres 16 børn og 4 svigersønner. Originalen kan ses på Koldinghus.


Hans Junghans gravsten på Den Gamle Kirkegård i Kolding. Copyright Kolding Stadsarkiv.

Intro

Hans Junghans (1726-1818) var borgmester i Kolding i årene 1759 til 1783, og havde som den første borgmester i byen med en juridisk embedseksamen.

Hans Junghaus

Hans Junghans var 33 år gammel da han den 9. marts 1759 tiltrådte som borgmester og senere samme år som byfoged. Inden Hans Junghans kom til Kolding han havde taget en juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1748.

I hans borgmestertid købte kolding by Overmarken ved auktion over Kolding Rytterdistrikt i 1765, og han sørgede for ansættelse af en stadskirurg og fastlæggelse af en fast torvedag i byen.