Niels Lykkes Gade

Intro

Navngivet i 1915 efter Niels Lykke, der som oberstløjnant blev sendt af Frederik III for at lede forsvaret af Nordjylland under Svenskekrigene i 1657.