Nordisk Landbrugs Akademi, Rugårdsvej, Odense Kommune


Mindebrønden ved Nordisk Landboskole tidl. Husmandsskolen


Mindebrønd ved Nordisk Landboskole tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindetalerstolen ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindetalerstolen ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindetalerstolen ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindetalerstolen ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindetalerstolen ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindebuste over Henry George ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindebuste over Henry George ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Indskriften på mindebusten over Henry George ved Nordisk Landboskole, tidl. Husmandsskolen, Rugårdsvej, Odense


Mindesten for Rasmus Sørensen. Stenen stod oprindeligt ved den gamle skole.


Bagsiden af mindestenen for Rasmus Sørensen.


Mindesten for skolens første formand.


Mindesmærke: Mindesten for én af husmandsbevægelsens forløbere Rasmus Sørensen.


Mindesmærke: I 1931 blev Den frie skoles mindebrønd indviet for at ære friskolearbejdet i Danmark.


Mindesmærke: I 1931 blev Den frie skoles mindebrønd indviet for at ære friskolearbejdet i Danmark.

Intro

Nordisk Landbrugs Akademi er i dag en del af TietgenSkolen. På skolens grund finder man en mindebrønd, talerstol, buste og 2 mindesten, der vidner om skolens mere end 100 års historie.