Nordre Skansevej

Intro

Navngivet 1924. Nordre Skansevej går fra Rolighedsvej nord om Skanseparken i østlig retning. Nordre Skansevej er i lighed med Skansevej opkaldt efter Skansen på Sundby Bjerg, i dag beliggende i - og bedre kendt som – Skanseparken.