Odense Golfklub


Golfsæt fra Odense Golfklub, etableret i 1927. Golfsættet findes nu på Møntergården i Odense. Foto: Ole Lund Jensen.

Intro

Odense Golfklub blev etableret i 1927. Indtil 1962 lå klubben på Kløvermosevej, hvor nu Dyrskuepladsen ligger.

Hvem bestemmer på Fyn? I løbet af 1800-tallet fik fynboerne stigende indflydelse på lokalsamfundets styre. I købstæderne valgte man såkaldt eligerede mænd, og på landet fik de større bønder mere magt med oprettelsen af sognekommunerne i 1841. I de følgende 100 år fik stadig flere valgret til kommunevalg, deriblandt mindre jordbesiddere, tyende og fra 1909 også kvinder.
Den uofficielle magt Det var ikke kun det etablerede system, der havde indflydelse på Odense og byens udvikling. Elitære kredse af rige købmænd og håndværkere har igennem hele byens historie haft stor magt. De var mere eller mindre organiserede i selskabelige foreninger som loger, skytteforeninger og lignende. En af dem var Odenses Broderlige Fiskeselskab, der blev oprettet i 1818 for byens spidser og embedsmænd.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.