Omfartsvejen

Intro

Omfartsvejen udenom Stae, Vester Hassing og Gandrup åbnedes den 17. december 1976. Den fik først sit officielle navn den 6. maj 2002, og to ejendomme fik adresse til vejen.