Overgade 66 Odense


Overgade 66, Odense. Desuden ses lidt af nr. 64.

Intro

Ejendommen er opført ca. 1760 efter tegning af arkitekt G. D. Tschierske.

Bygningens historie

Forhus i to etager med en grunmuret facade med pilastre i barokstil. Antagelig opført kort før 1760 for købmand Jørgen Møller. Det er rimeligvis arkitekt G. D. Tschierske, der har leveret tegninger til byggeriet. Han arbejdede for flere fynske herregårde og havde nær forbindelse med købmandsfamilien.

Restaureret af H. H. Engkvist og K. Rønnow for Justitsministeriet i 1982. På østsiden af bygningen førte et nedlagt stræde til Frue Sogns præstegård.