Paskontrol i Nyborg


Rejsepas, udstedt 6. oktober 1830 af politimesteren i Odense for enkefru Sophie Magdalene Hein og jomfru Frederikke Dallin til en rejse til København og retur. Gebyr: 64 skilling! Passet findes nu på Møntergården i Odense.


Rejsepas, udstedt 6. oktober 1830 af politimesteren i Odense for enkefru Sophie Magdalene Hein og jomfru Frederikke Dallin til en rejse til København og retur. Gebyr: 64 skilling! Passet findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Både udenlandske rejsende og Danmarks egne indbyggere skulle vise pas, når de skulle rejse mellem Fyn og Sjælland. Formålet var at kontrollere borgernes bevægelser og hindre smitsomme sygdomme i at sprede sig.

Magt og oprør Magten har vist sig i mange skikkelser på den store ø midt i Danmark. Med mønter og monumenter, forbud og straf har magthaverne mindet fynboerne om, hvem der bestemte. Men mod magten lurede oprøret!
Magtens midler
Magten har både før og nu været synlig i det offentlige rum på Fyn. Skiltning og kontrol har sat rammer for borgernes handlefrihed og styret dem i en bestemt retning. Bøder og fysisk straf har været midler til at håndhæve loven – nogle gange blodigt og brutalt.
Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.