Pistol fra augustoprøret


Løjtnant Wieselers pistol, som spillede en rolle under augustoprøret i Odense i 1943. Pistolen tilhører Besættelsestidssamlingen i Odense, men findes i dag på Møntergården i Odense.

Intro

Under urolighederne i Odense i august 1943 kom den unge tyske løjtnant Wieseler til at gå ind i en stor, vred folkemængde. Da han forsøgte at komme igennem flokken, følte han sig så truet, at han trak sin tjenestepistol og skød ind i mængden.

To store verdenskrige satte deres brutale præg på Europa i første halvdel af det 20. århundrede. De var et resultat af den svære og smertefulde udvikling fra et middelalderligt landbrugssamfund til et demokratisk industrisamfund. I Danmark påvirkede 2. verdenskrig i særlig grad Fyn og Odense, hvor modstandskampen stod stærkt. Folkets oprør
Sidst i juli 1943 blev det tyske mineskib Linz saboteret på Stålskibsværftet i Odense. Det førte til uroligheder 12. august og senere strejker i hele Odense. Over 4.000 mand nedlagde arbejdet, og tyskerne havde svært ved at håndtere situationen. Det hele udviklede sig til en folkestrejke med store demonstrationer i det centrale Odense, og strejken bredte sig til de fleste andre større danske byer. Byrådet, fagforeninger og det danske politi forsøgte at finde en løsning, men først den 24. august lykkedes det at få folk tilbage i arbejde. Fem dage senere brød samarbejdspolitikken sammen.
Løjtnant Wieselers pistol Under oprøret i Odense i august 1943 kom den unge tyske løjtnant Wieseler til at gå ind i en stor vred folkemængde. Pludselig følte han sig så truet, at han trak sin tjenestepistol og skød ind i mængden, og bagefter forsøgte han at flygte. Det fik folk til at gå amok, og han blev indhentet og gennemtævet. Episoden kom Hitler for øre, og han forlangte, at den danske regering omgående skulle indføre undtagelsestilstand og dødsstraf for sabotage. Regeringen kunne ikke efterkomme kravet og var derfor nødt til at gå af. Danmark havde efter tre års besættelse endeligt valgt side i krigen.

Læs mere:
- om augustoprøret på wikipedia

- om den tyske besættelse på wikipedia

- om samarbejdspolitikken på wikipedia

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.