Poskær Stenhus


Poskær Stenhus 1. Poskær Stenhus


Poskær Stenhus 3. Poskær Stenhus


Poskær Stenhus 4. Svend Illum Hansen

Intro

Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Hvis man nærmer sig nordfra ad vejen gennem Mols Bjerge, får man det bedste indtryk. Gravkammeret har en diameter på over to meter. Der er næsten 1,8 meter til loftet. Kammeret er omgivet af en kreds på 23 randsten...

Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Hvis man nærmer sig nordfra ad vejen gennem Mols Bjerge, får man det bedste indtryk. Gravkammeret har en diameter på over to meter. Der er næsten 1,8 meter til loftet. Kammeret er omgivet af en kreds på 23 randsten. Nogle af dem er over 2,5 meter høje. I 1859 begyndte ejeren, Ole Hansen, at sprænge dyssens sten for at sælge dem som byggemateriale. Han manglede penge til familien. Jorden, som dyssen lå på, gav ikke nok. Dyssen blev reddet af lokale embedsmænd. ''Reddet fra sprængstof '' Da jordejer Ole Hansen i 1859 forsøgte at sprænge dyssens sten til byggemateriale, blev mange på egnen forargede. På det tidspunkt var granitsten en værdifuld råvare, som det godt kunne betale sig at bryde, selv ved håndkraft. En kæde af vigtige mænd blev sat i sving for at standse ødelæggelsen. Først henvendte den lokale præst sig til amtmanden i Randers. Amtmanden havde heldigvis forståelse for runddyssens betydning. Han fik flere lokale embedsmænd til at udtale sig om sagen og indsendte oplysningerne til ”Inspektoratet for de Antikvariske Mindesmærkers Bevaring”. Året efter blev dyssen fredet, mod at Ole Hansen fik en erstatning på 100 rigsdaler. En krudtsprængt sten uden for kammeret vidner stadig om ødelæggelsesforsøget.