Præstegaard i NagbølPræste gård i Nagbøl

Intro

Præstegården i Nagbøl Høret til Skanderup Kirke

Præste gården i Nagbøl høre også til de gamle gårde i landsbyen Nagbøl. men ved den føerste Matrikulering i 1664 fik den intet nummer som de angre gårde, idet den var uden for skatteberegning.
derimod ved den nye martrikulering i 1844 fik den nr. 1. og den ejer af præsterne som med sikkerhed har boet i nagbøl.


Anders Pedersen han nævnes første gang ca. 1480, han havde en strid på Anst Herredsting med en nabo Maths Kjeldsen om noget jord, efter en åre lang proses kom det for landsrettet og det blev afsluttet med et KONGELIG DOMSBREV af KONG HANS.og dette udfaldt til præsternes fordel
så er der mange år.
1536 hvor vi får Præsteslægten Buch til Nagbøl. Jens Buch er præst fra 1536 til 1552

Knud Mogensen Buch.1600 til 1614. Han var bonde søn man ved ikke hvorfra.

Jens Knudsen Buch var søn af Knud M Buch. han var rektor på Kolding Latinskole det mense af KONG CHRISTEAN den 4 besøgte Nagbøl har været på besøg i Præstegården

Jacob Jensen Buch 1614 til 1654
Han var søn af den forgående gift med kirsten Nissen fra Hjernrup. det siges at han var ved muffen, da han havde foruden Præstegården et jordløs hus i Nagbøl og et Boelsted i Skanderup. han havde en søn som blev Herredsfogde i Anst Herred

Jens Jacobsen Buch 1654 til 1687 Forgængerens anden søn gift med Clara nisdatter truelsen fra Hjerndrup. hav var prøst under den sidste Svenskerkrig.

Nis Jensen Buch 1687 til 1691
han var den sidsie Buch i Sognet

1691 til 1719 Anders Pedersen Horne
1719 til 1743 Peter Ludvigsen Blæhr
1743 til 1755 Hans Anton Bertelsen Holm
1756 til 1792 Peter Petersen Winter
1792 til 1793 Frederik Lauritsen Højrup
1793 til 1822 Søren Rasmussen Højrup
1823 til 1834 Peter Nielsen Gade
1834 til 1870 Ulrik Kjerulf Schmidt
1870 til 1884 Niels Peter Jørgensen.
1885 til 1922 Carl Julius Moe


Carl Julius Moe. formand for indremision i Danmark han var gift Thelia Frederikke Michelsen og hun døde i 1916.

Carl moe fik en del modstandere i sognet, og der blev efter hånden dannet en Valgmenihed i sognet som i de første år havde gudstjeneste i sognekirken. og der blev senere bygget en vagkmenighedskirke i Skanderup

Paster moe fik et vandnings anlæg til præstegårdens markerefter sigene blev det ingen succes lige ledes fik han bygget er forpakter bolig ved Præstegården.

Paster Moe var indblandet i flere retssager, moe blev landskendt for sin Begravelse af ved den store drukkenulykke i Harboøeri 1893.

Paster Mor havde været Præst i Harboøre i 8 før han kom til Skanderup, der blev i hans til skabt flere sammenkomster mellem de to sogne, trods sit dårlige helbred. tog han til Harboøre trods et barsk klima han havde i sine sids sidste år en del hjælpe præster. Præste gården blev også forpaktet ud i Paster Moe tid Efter paster moes afgang, blev der bygger en ny præstebolig.