Rådhuset i Teatergade


Indgangspartiet til rådhuset i Teatergade, som prydes af kunstneren Arne Bangs relieffer.


Rådhuset i Teatergade.


Rådhuset i Teatergade lige efter færdiggørelsen af byggeriet.


Klargøring af byggegrunden i Teatergade. Halvandet år senere er rådhuset færdigt.


Rådhuset i Teatergade under opførelse.

Intro

Næstved Rådhus i Teatergade stod færdigt i 1940. Det er arkitekterne Jørgen Otbo og Ludvig Beldring, der har tegnet bygningen.

Dette er Næstveds fjerde rådhus.

Det første lå indtil 1505, der hvor Hotel Vinhuset ligger i dag.

Byens andet rådhus ligger stadig på Sct. Peders kirkeplads, selvom dele af det er fra 1400-årene.

Rådhus nr. tre er Råd-, ting- og arresthuset på hjultorv, som blev benyttet fra 1857 til 1940. I
1930´erne begyndte det at knibe med pladsen, og i 1940 var rådhuset i Teatergade blev en realitet.

I 1970´erne voksede kommunen dog også fra dette rådhus. Derfor valgte man at bygge en administrationsbygning i Rådmandshaven, som stod færdig i 1983.


Kunstneren Arne Bang (1901-1983) fra Fensmark lavede tre relieffer til at pryde indgangspartiet af det nybyggede Rådhus i 1940.

De er støbt på stedet, og relieffet til venstre er symbol på industri og håndværk. Det midterste er symbol på handel og søfart, og det højre relief er symbol på landbrug.

Arne Bang var billedhugger og keramiker og uddannet på Kunstakademiet i København. Han har lavet flere andre kunstværker i beton, som står rundt omkring i Næstved.