Rødkilde Vandmølle


Vandhjul. Vandhjulet ved Rødkilde Mølle er landets største.


Fald. Ved Rødkilde Mølle er der et meget stort terrænfald, der muliggør et usædvanlig stort vandhjul.


Jens Lange. Jens Lange


Rødkilde før 1854 (årstallet 1850 er anslået!). Rødkilde, som det så ud på Jens Langes tid.


Mølleværket. Det smukt restaurerede mølleværk er fundt funktionsdygtigt.


Louis XVI hår. 1700-tallets hårmode gav arbejde til puddermøllerne!


Rødkilde. Rødkildes nuværende bygninger er opført i 1854

Intro

Da vandmøllen ved fynske Rødkilde hovedgård blev bygget i 1754, havde den to overfaldshjul og fire kværne til mel og gryn. I dag er kun et hjul og to kværne bevaret...

Da vandmøllen ved fynske Rødkilde hovedgård blev bygget i 1754, havde den to overfaldshjul og fire kværne til mel og gryn. I dag er kun et hjul og to kværne bevaret. Møllen på Rødkildevej 15 i Ulbølle er på mange måder en ener: Den har landets største vandhjul på 5,65 meter, og engang var den en stivelses- og puddermølle. Som kornmølle var mølleværket i brug indtil 1960. I 1994 blev anlægget restaureret af arkitekt Lars Mindedal fra Svendborg i samarbejde med møllebygger John Jensen fra Vig. Rødkilde Mølle fik i 1997 den ærefulde Europa Nostra-pris for veludført restaurering. ''Bondeplager producerede pynt til parykker'' Godsejer Jens Lange (1707-1790) til Rødkilde var bedst kendt som en rædsom bondeplager. Men han var også en fremsynet og energisk mand. I 1750’erne fik han gravet en stor mølledam. Den fik vand fra de grøfter, der ledte vandet væk fra godsets jorder. Her opførte godsejeren så en kornmølle. Fem år senere udbyggede Jens Lange møllen til stivelses- og pudderfabrik. I en bygning ved siden af møllen blev hvedekorn udblødt i vand. Kornet blev så knust på stenkværn og blandet op i vand. Stivelsen bundfældede sig, blev tørret og malet fint. Pudderet var klar til brug efter en tur i melmøllens sigte. Det var en god forretning i en tid, hvor enhver respektabel borger var bleg og gik med pudret paryk.