Radarstation på Fyns Hoved


En af kanonerne på det tyske radaranlæg på Fyns Hoved

Intro

Besættelsesmagten beslaglagde allerede i 1941 et areal på Fyns Hoved til anlæggelsen af en radarstation.

1. maj 1942 blev Danmark inddraget som tysk operationsområde, hvilket betød at besættelsesmagten indledte opførelsen at adskillige kystbefæstningsanlæg. I alt anlagde man 80 radaranlæg i Danmark. Langt den overvejende del blev anlagt langs den jyske vestkyst, men fire af anlæggene kom til at ligge på Fyn: Fyns Hoved, Midskov, Røjle og Skovby.
Anlægget på Fyns Hoved var blandt de første, der blev bygget. Jorden på Fyns Hoved havde tyskerne allerede beslaglagt i 1941. Grunden hertil var i stedets beliggenhed. Man havde et stort observationsfelt og terrænet var kuperet med punkter op til 25 meter.
Der blev bygget barakker til mandskabsstyrken på cirka 140 mand. Et radaranlæg af typen ”Freja” blev anlagt tæt på den yderste spids af Fyns Hoved. Til at forsvare anlægget blev der opstillet flere luftværnskanoner, senere kom der fire 150 mm kanoner derud (Disse kanoner kan i dag ses på Langelandsfortet).
Danske arbejdere blev udskrevet til byggeriet og anlæggelsen af en ny vej derud, idet den eksisterende ikke kunne tåle den tunge trafik.
Tyskerne på Fyns hoved overgav sig 11. maj 1945, da engelske soldater ankom til stedet.
Man kan stadig se betonfundamenter efter radaranlægget.