Rundt om Egvad Kommune







Intro



Udmundingen fra Vejlevej er af flere gange blevet gjort breddere. Først blev Vejlevej nr. 2 revet ned. Her var Klement Olsens Købmandshandel i 1941. Efter ham blev den drevet af Ellen Nielsen og hendes mand og hed Ellens Kolonial. Nu er det næste hus mod Skjern, hvor Ingrid og Morten Madsen boede (han var skatteopkræver på sine gamle dage) også væk og Storegade 1 blev ligeledes fjernet i 2006. De 2 hjørner er nu blevet forskønnet og på venstre side er opsat 3 kuglerunde sten samt en plade med teksten "Rundt om Egvad Kommune" og skænket af bygmesteren Rohde A/S fra Skjern. På højre side er der lavet en "Vandkunst", se under Storegade 1.