Sabotage mod Glud & Marstrands fabrik, 03.02.1943


I. Fabrikken set fra Rentemestervej. I forgrunden ses porten til maskinhallen og tremmedørene a) og b) fra ridset.


Rids over den sabotageramte virksomhed.


II. Nærmere billede af porten til maskinhallen, tremmedørene og vindet x) fra ridset.


III. Nærbillede af vinduet x), hvorigennem sabotørerne har skaffet sig adgang til virksomheden.


IV. Vinduet x) set indefra.


V. Gulvet lige forneden vinduet x). Gulvet bærer spor efter stænk med svovlsyre.


VI. Maskinhallen set fra gården ved hovedindgangen.


VII. Den sprængte bukkemaskine.


VIII. Nærbillede af sprængningsstedet på maskinens underside.


IX. Loftet over bukkemaskinen.


X. Venstre side af den sprængte maskine.


XI. Den sprængte opstander.


XII. Bagsiden af den sprængte bukkemaskine.


Skitse over haspen på det vindue, hvorigennem sabotørerne sandsynligvis har skaffet sig adgang til bygningen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden leverede patronhylstre til Værnemagten. Sabotørerne skaffede sig adgang til lokalerne gennem et vindue, hvorefter de placerede en sprængladning på en såkaldt "bukkemaskine". Ved eksplosionen blev en del af tandhjulene, en del af soklen og en svær støbejernsplade sprængt...

Virksomheden leverede patronhylstre til Værnemagten. Sabotørerne skaffede sig adgang til lokalerne gennem et vindue, hvorefter de placerede en sprængladning på en såkaldt "bukkemaskine". Ved eksplosionen blev en del af tandhjulene, en del af soklen og en svær støbejernsplade sprængt. Sprængstykker fra pladen fandtes spredt i en radius af 10-15 meter. En pult bag maskinen og brædderne i loftet var ligeledes delvist ødelagte, mens ca. halvdelen af ruderne blev slået itu af trykbølgen.

10671

298788

Rentemestervej 5-9

København

0 København

KOPA

H.H.

AS-12862

KF5-369

KL-616

HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.