Sabotage mod Gunnar Hardrups Skrue - og Facondrejeri, 28.04.1944


Hardrups Maskinfabrik i København efter sabotagen den 28. april 1944.


Hardrups Maskinfabrik i København efter sabotagen den 28. april 1944.


Hardrups Maskinfabrik i København efter sabotagen den 28. april 1944.


Gunnar Hardrups skrue- og facondrejeri på Rentemestervej i København efter sabotagen den 28. april 1944.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Skitse over haspen på det vindue, hvorigennem sabotørerne sandsynligvis har skaffet sig adgang til bygningen.


I. Fabrikken set fra Rentemestervej. I forgrunden ses porten til maskinhallen og tremmedørene a) og b) fra ridset.


II. Nærmere billede af porten til maskinhallen, tremmedørene og vindet x) fra ridset.


III. Nærbillede af vinduet x), hvorigennem sabotørerne har skaffet sig adgang til virksomheden.


IV. Vinduet x) set indefra.


VI. Maskinhallen set fra gården ved hovedindgangen.


VII. Den sprængte bukkemaskine.


Rids over den sabotageramte virksomhed.


VIII. Nærbillede af sprængningsstedet på maskinens underside.


V. Gulvet lige forneden vinduet x). Gulvet bærer spor efter stænk med svovlsyre.


X. Venstre side af den sprængte maskine.


XI. Den sprængte opstander.


IX. Loftet over bukkemaskinen.


XII. Bagsiden af den sprængte bukkemaskine.

Intro

Virksomheden var en mindre maskinfabrik med 25 ansatte, der fra tid til anden arbejdede for tyskerne. Om natten var fabrikken bevogtet af 2 sabotagevagter, men ved arbejdstids begyndelse forlod de fabrikken...

Virksomheden var en mindre maskinfabrik med 25 ansatte, der fra tid til anden arbejdede for tyskerne. Om natten var fabrikken bevogtet af 2 sabotagevagter, men ved arbejdstids begyndelse forlod de fabrikken. Virksomheden var derfor ubeskyttet, da sabotørerne ved 11-tiden trængte ind og holdt arbejderne op. De ansatte blev samlet i porten, mens sprængningsholdet bar to 25-kg. trotylbomber ind og placerede dem på maskinerne i værkstedet. Arbejderne fik lov til at hente deres personlige ejendele og medtage deres cykler, hvorefter lunterne blev tændt. Arbejderne blev sendt af sted ned ad gaden, hvorefter bomberne eksploderede og jævnede fabrikken med jorden. 3 medarbejdere, der opholdt sig i en bagbygning, blev såret ved eksplosionen.

186632

5225696

Rentemestervej 59

København

0 København

Holger Danske

Teglers gruppe

AS-22955

KF5-2472

KL-3527

Kai Ludvigsen (FHM 14142)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997. Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.