Sabotage mod Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab, 11.05.1943


I. Skuret nr. 15-16 set sydfra, fra dør nr. 16.


Rids over virksomheden og området omkring denne.


III. Skuret nr. 15-16 set nordfra, fra dør nr. 16.


V. Skuret nr. 15-16 set nordfra, fra dør nr. 15.


VI. Skuret nr. 15-16 set indefra mod vest.


IV. Lageret af sivmøtter i skuret nr. 15-16.


VIII. Skurenes nordlige gavl set fra syd.


II. Skuret nr. 15-16 set sydfra, fra dør nr. 15.


IX. Den sydlige gavl på skuret nr. 15-16.


VII. Det brandskadede skur nr. 15-16 set fra nordøst.


X. Brandstedet set udefra. Billedet er taget 5 minutter efter, at ilden brød igennem bygningens tag.


XII. Skuret nr. 13-14 indefra, set mod nord.


XIII. Skurene 13-14 og 15-16 set fra nabovirksomheden "Det Danske Kulkompagni".


XI. Skuret nr. 13-14 indefra, set mod øst.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Selskabets tømmerskur benyttedes af Værnemagten som lager for madrasser. Ukendte gerningsmænd antændte lagerbygningen og forsagede en del skade på bygningen.

100605

2816940

Tømmerkaj

København

0 København

AS-14622 (væk)

KF5-489

Alkil, 1946.