Sabotage mod Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944


Villaejendommen set fra syd.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Rids over villaens indretning. Det brandbeskadigede kontor er markeret ved rød skravering. "a" og "b" viser steder, hvor politiet efterfølgende fandt opkast, der sandsynligvis stammede fra gerningsmanden.


Villaejendommen set fra nord.


Det brandhærgede kontor.


Det brandhærgede kontor. Den stiplede linje viser det formentlige arnested.


Det brandhærgede kontor.


Villaens entré med trappe til overetagen.


Villaens spisestue. De røde pile markerer det fundne opkast, som formentlig er fra gerningsmanden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Landinspektøren udførte betydeligt opmålingsarbejde for Værnemagten i Jylland, og tilkendegav ofte sine tyskvenlige sympatier.

25333

709324

Vestergade 41

Herning

59 Herning

AS-59-195KL-3315