Sabotage mod Nærum Kostskole, 08.12.1943


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

I 1943 blev Nærum Kostskole beslaglagt af Værnemagten. Det var meningen at der skulle indrettes træningsskole for Schalburgkorpset. Sabotører ville forhindre at tyskerne benyttede bygningen og anbragte en bombe i bygningen. Store dele af bygningen faldt sammen ved eksplosionen.

144400

4043200

Nærumvej 237

Nærum

2 Københavns Amt Nordre Birk

AS-2-358

KF4-4570Rasmus Teglbjærg (FHM 14300)