Sabotage mod Skodsborg Badehotel, 07.09.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


2. Det brandlidte område i køkkenet. Den afbrændte vinkasse med halmemballagen trukket ud ses på gulvet.


Rids over en del af det sabotageramte Hotel Skodsborg Søbad. De røde markeringer viser brændte pletter på hotellets gulvtæppe i restaurationslokalet og nogle afbrændte vinkasser i køkkenet.


1. Restaurationslokalet set mod nord. På gulvet ses brandskader på gulvtæppet.

Intro

Ukendte sabotører skaffede sig adgang til hotellet igennem et opbrudt vindue, hvorefter de overhældte flere lokaler og nogle vinkasser med brændbar væske og antændte dem...

Ukendte sabotører skaffede sig adgang til hotellet igennem et opbrudt vindue, hvorefter de overhældte flere lokaler og nogle vinkasser med brændbar væske og antændte dem. Ilden fik ikke ordentligt fat og politiet kunne efterfølgende spore sabotagemateriellet på de våde pletter på gulvet og den stærke lugt af benzin i rummet. Et lokale ud for musiktribunen nedbrændte totalt.

12453

348684

Skodsborg Strandvej 139

Skodsborg

2 Københavns Amt Nordre Birk

AS-2-1228KL-6630