Sabotage mod Snedkerværksted, 01.08.1943


Ejendommen set fra øst.


Kortudsnit over gerningsområdet.


Grundrids over snedkerværkstedet.


1. sal fotograferet fra vest.


1. sal fotograferet fra øst.


Elektronbrandbomben.


Ring fra værkstedslampe. Politiet spekulerede i, om ringene stammede fra sprængladninger.


Sprængladning fundet i en spånbunke. Det var øjensynligt meningen at branden skulle detonere ladningen, men dette skete ikke...


Dele fra sprængladningen. "1" viser sprængkapslen, "2" blytråden og "3" det isoleringsbånd, som holdt det hele på plads.


Ring fra værkstedslampe. Politiet spekulerede i, om ringene stammede fra sprængladninger.


Træoplagringspladsen under slukningsarbejdet.


Træoplagringspladsen under slukningsarbejdet.


Træoplagringspladsen under slukningsarbejdet.


Rids over Wieses tømmerværksted og -lager.


Træoplagringspladsen under slukningsarbejdet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Størstedelen af virksomhedens produktion gik til Værnemagten. En forsaget brandbombe med engelsk tidsblyant blev efterfølgende fundet, sammen med en hjemmelavet sprængbombe med tændsnor af bly. Dette var samme type, som dem anvendt mod Varde Staalværk.

20582

576296

Popsensgade 2

Tønder

71 Tønder

DKP

DKP-gruppe

AS-71-192

KF5-620

KL-1182Jens-Erik Andersen: En fremstilling af sabotagen juni 1942 - 29. august 1943, 1975.