Sabotage mod W. Johansens A/S Maskinfabrik, 18.06.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ved hjælp af en stige og gennem et vindue skaffede 4 mand sig adgang til virksomheden. Efter en fagmands anvisninger anbragtes 2 bomber der, hvor de ville gøre størst skade. Fabrikkens effektivitet nedsattes med 75%.

116933

3274124

Smedegade 16-20

Herning

59 HerningMøller Jensen, Olesen, Eigil Fiil Jensen

AS-59-215

KF5-1650

KL-4397