Sabotage mod tysk militærbarak, i tyske lastvogne og hos sagfører Marius Rasmussen, 11.11.1942


Baraksbygningen set fra Vesterbro.


Rids over baraksbygningen og området omkring denne. Det skraverede røde felt viser ildens omfang.


Baraksbygningen set fra indersiden af plankeværket ud mod vesterbro. Til venstre er vist en ulåst indgang til området og til højre det udvendige af den brandskadede dør.


Mellemgangen hvor ilden blev fundet. Den yderste dør stod uaflåst, mens den inderste var låst. Dette har formentlig forhindret sabotørernes videre adgang til barakken.


Den brandskadede dør hos sagfører M. Rasmussen.


Trusselsbrev tilsendt sagføreren.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Brand i tysk militærbarak, i tyske lastvogne og hos sagfører Marius Rasmussen.

0

0

Vesterbro 7 og 97

Ålborg

48 ÅlborgDanmarks Frihedsliga: Lorentzen, Jensen og Jensen C.S.S.: Haxthausen og Pedersen

AS-48-1334, AS-1490