Sabotageforsøg mod Automobilforhandler Jørgensen & Jensen, 03.09.1942


Virksomhedens gård med skydedøren ind til værkstedet. Ifølge politiet, var det her sabotørerne skaffede sig adgang til bygningen.


Situationsrids over virksomheden.


Det indre af virksomhedens værksted.


Det indre af virksomhedens værksted. På billedet ses de væltede tønder med smøreolie, hvorfra gerningsmanden hentede sin brandbare væske.


Det indre af virksomhedens værksted.


Det indre af virksomhedens værksted. På billedet ses de væltede tønder med smøreolie, hvorfra gerningsmanden hentede sin brandbare væske.


Det indre af virksomhedens værksted.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Sabotører forsøgte at antænde brand i bilhandlen, dog uden held.

0

0

Tingvej 21

København

0 København

KOPAAS-10383*HH's liste. Kjeldbæk, 1997.