Sabotageforsøg mod lysmaskine, 12.12.1942


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Lysmaskinens smøreolietank blev påfyldt benzin i stedet for olie, hvorfor maskinen ville brænde sammen ved brug.

0

0

10 m-kajen (Polensgade?)

Århus

41 Århus

AS-41-639