Skulptur af Helge Holmskov
Intro

Helge Holmskov, 1977, rustfrit stål. Skulpturen er udført i et abstrakt og geometrisk formsprog. Det er kærligheden til hverdagslivet, der ligger til grund for Helge Holmskovs udformning af skulpturen.

Opstillet ved butikscentret i Skovparken i 1977. Finanseret af Kolding Kommune, Den Danske Bank, AAB Skovparken afd. og Centerforeningen på initiativ fra Vejle Amts Boligselskab, 1974.

Helge Holmskov (1912 - 1982) debuterede som maler, men allerede året efter havde skulpturen fået overtaget. Hans tidlige arbejder var i de traditionelle materialer som granit, træ og ler, og hans skulpturer var centreret om "klumpen". De var robuste, tunge og tætte i formen. Motiver fandt han i de nære omgivelser, hos kone og børn, og gradvis kom et situationsfortællende indhold til i arbejderne. Fra 1953 stammer de første jernskulpturer, og dette materiale gav ham store muligheder for at skildre bevægelse i en åben form, ideelt til øjebliksbilleder af hverdagsscener. 1956 blev hans gennembrudsår med udstillingen i Athenæum, hvor han for første gang benyttede pladejern til figurerne. I 1950erne begyndte H. også at arbejde med helt abstrakte skulpturer, hvor det er samspillet mellem form og omgivende rum, mellem omrids og masse, der er det centrale. Han arbejdede herefter sideløbende på de rent abstrakte skulpturer og de fortællende figurer. I det lille format gik han endnu længere ud i anekdoten ved f.eks. at vise en udstillingsgæst, der ser på en skulptur, figurer samtalende i et fiktivt rum dannet af tynde metalstænger eller en kvinde med paraply i et regnvejr af jerntråde. Et kapitel for sig er hans 14 portrætter i pladejern af nære venner og kunstnerkolleger, hvor han i dette usædvanlige materiale formåede at skabe en indtrængende, stærkt personlig karakteristik.