Skulpturgruppe på Vestertorv
Intro

Ole Christensen,1989, Bornholmsk granit. Opstillet på Vestertorv i 1989 af Kolding Kommune efter udskrevet konkurrence.

Skulpturgruppen består af 9 elementer; dels nogle lodretstigende elementer i mandshøjde og dels nogle frit formede figurer. Skulpturgruppen spreder sig ud over torvets trappeforløb. De forskellige elementer indgår i fint samspil med omgivelsernes materialer, og de organiske former udgør et modspil til den omgivende arkitektur. Skulpturen har tydelige spor af, at de bliver brugt som et legende element.