Skydebrødrene på Næsbyhoved


I forbindelse med Det Forenede Skydeselskab på Fyns årlige skydning på middelaldervoldstedet Næsbyhoved i 1861 blev kong Frederik VII foreviget i fuld galla.


Ved Det Forenede Skydeselskab på Fyns årlige skydning på middelaldervoldstedet Næsbyhoved i 1861 skød kong Frederik VII denne citron. Citronen findes nu på Møntergården i Odense.

Intro

Et surt minde! Frederik VII var medlem af Det Forenede Skydeselskab på Fyn. Ved selskabets årlige skydning på middelaldervoldstedet Næsbyhoved i 1861 skød kongen en citron, der nu findes på Møntergården i Odense.

Magt og oprør Magten har vist sig i mange skikkelser på den store ø midt i Danmark. Med mønter og monumenter, forbud og straf har magthaverne mindet fynboerne om, hvem der bestemte. Men mod magten lurede oprøret! Fyn og Frederik VII
Fra enevælden blev indført i 1660, lå magtens centrum i København, og kongens mænd styrede Fyn. Den eneste undtagelse var guvernørtiden 1815-1848, hvor Fyn var en slags stat i staten. Christian VIII og siden hans søn Frederik VII var begge guvernører på Fyn i deres tid som kronprinser. Deres tilstedeværelse betød, at det var lettere for fynboerne at få magten i tale.

Frederik VII er den konge, som har boet længst tid på Fyn. Først som barn af guvernør Christian VIII og siden selv som guvernør. Begge gange boede han på Odense Slot. Frederik VII blev værdsat som guvernør. Han havde en særlig evne til at huske mennesker, og det var populært i de brede kredse, han færdedes i sammen med sin hustru Louise Rasmussen – senere grevinde Danner.

Denne lokalitet er en del af udstillingen 'Fyn - midt i verden', der kan ses på Møntergården i Odense.