Sprængsabotage mod Aalborg Halmvarefabrik, 08.07.1943


Sabotage mod Ålborg Halmvarefabrik i Ålborg den 8. juli 1943.


Situationsplan over gerningsstedet og det omkringliggende område. Bemærk også Carlsens garager, hvor der dagen forinden havde været udøvet sabotage.


Rids over halmvarefabrikken.


Fabrikken set fra sydvest.


Fabrikken set fra nordøst.


Fabrikken set fra syd. Den røde pil viser hvor de såkaldte "tidsblyanter", sprængladningernes tidsindstilling, blev fundet.


Fabrikkens sydlige hjørne. Sandsynligvis arnestedet. Den røde pil viser hvor de såkaldte "tidsblyanter", sprængladningernes tidsindstilling, blev fundet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Firmaet handlede i mindre omfang med Værnemagten, som også tidligere havde haft lager i fabrikken. Ejeren var efter eget udsagn "nyeuropæisk" indstillet. Der blev sandsynligvis anvendt både spræng-og brandbomber ved sabotagen.

77186

2161208

Jyllandsgade / Sønderbro 2

Ålborg

48 ÅlborgHegn', Henrich Thomsen

AS-48-1705

KF5-566

KL-1034