Sprængsabotage mod Aalborg Skibsværft, 16.01.1944


Snedkerværkstedets loft. De røde kryds markerer sprængladningernes placering på taget.


Rids over værftsområdet.


Grundplan over skibsværftets modelsnedkeri. De røde kryds markerer sprængladningernes placering på taget.


Ålborg Skibsværft efter sabotagen den 11. maj 1943.


Ålborg Skibsværft efter sabotagen den 11. maj 1943.


Ålborg Skibsværft efter sabotagen den 11. maj 1943.


Ålborg Skibsværft efter sabotagen den 11. maj 1943.


Kranen set fra nord.


Nærbillede af kranen, set fra nordøst.


Snedkerværkstedet sydlige gavl.


Rester efter såkaldte "tidsblyanter" fra sabotagen mod Aalborg Skibsværft den 11. maj 1943. Anordningerne brugtes til at tidsindstille bomber.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Værftet arbejdede for Værnemagten. 3 bomber blev anbragt på en tagkran, hvorved der opstod skade på kranen og snedkerværkstedet i bygningen nedenunder. Værftets portner var forinden blevet advaret gennem et anonymt telefonopkald.

42208

1181824

Rørdalsvej, Aalborg Værft (Rids?)

Ålborg

48 Ålborg

AS-48-1886

KF5-1138

KL-2610