Sprængsabotage mod Randers Ny Cementvarefabrik, 18.11.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En natlig eksplosion havde så godt som ødelagt bygningen, men sabotørerne havde øjensynligt ikke ment, at arbejdet var gjort ordentlig. Allerede dagen efter afspærredes ruinerne, hvorefter de sprængtes igen...

En natlig eksplosion havde så godt som ødelagt bygningen, men sabotørerne havde øjensynligt ikke ment, at arbejdet var gjort ordentlig. Allerede dagen efter afspærredes ruinerne, hvorefter de sprængtes igen. Under den efterfølgende aktion advarede maskerede mænd folk i området med varselsskud og anråb.

13823

387044

Vester Altanvej 18

Randers

44 Randers



Aksel Sørensen





KL-8886



Daglige beretninger, s. 424.