Stranding, Die beiden Brüder


Strandet kuf

Intro

Die beiden Brüder strandet 21. juli 1877 ved Nymindegab

Der meldtes fra stranden, at et skib var ved at strande ud for Henne. Mandskabet begav sig til stranden med apparaterne, men nu kunne der ses et skib mere mod nord, og de begav sig mod strandingsstedet. Da de ankom til Gabet, så de, at strandingen var sket på nordsiden af Gabet, og at Nymindegab redningsbåd var til stede. Redningsmandskabet vendte for at køre tilbage, men på hjemvejen meldtes det, at et skib var grundstødt ved Kjærgård, og at det antagelig var om dette skib, meldingen havde været. Da de ankom til Henne Møllestrøm, fik de melding, at skibet sejlede sydefter og havde klaret sig fri af land, hvorfor redningsaktionen kunne indstilles.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, storm

Årsag: strøm, storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Die beiden Brüder var en tysk kuf med hjemsted i Weener i Tyskland. Skibets fører var kaptajn H. D. Dreyer. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.