Svømmepigen
Intro

August Kiel, 1940, granit.

August Keil (1904 - 1973) søgte som oftest den forenklede, asketiske naturalisme, hvor han i de store formater til en vis grad var inspireret af den græske og egyptiske kunst med dens strenge, faste form og et enkelt dominerende linieforløb. Mindesmærket for De forulykkede fiskere og monumentet for Th. Stauning må fremhæves som hans hovedværker. I mindre arbejder ses ofte en intuitiv opfattelse af bevægelse, hvor overfladen er levende og vibrerende i lyset. I hans portrætbuster er fysiognomien enkel, stram og veldefineret. Efter rejsen til Egypten i 1955 interesserede K. sig mere og mere for den todimensionelle kunst. Han har malet et utal af akvareller, men han har også udført billedtæpper, som er stærktfarvede med et linieforløb, der nærmer sig det abstrakte. Dette gælder også for hans store freskomaleri Fiskerbåde på Nilen ved solnedgang.