Svennum Offermose


På dette billede ses en af de prøvegrøfter, der blev gravet i forbindelse med udgravningen af Svennum Offermose i år 2015.


På dette billede ses 5 af de 6 kranier, der blev fundet i Svennum Offermose.


Her ses udgravningsholdet fra 2015. Fra venstre har vi Gitte Lambertsen Hjortlund, Tim G. S. Schröder, Christoffer Pelle Hagelquist og Sidsel Wåhlin

Intro

i første århundrede efter Kristi fødsel, ældre romersk jernalder var der heftig aktivitet i det lille mosestrøg. Man skar tørv og bagefter ofrede man i de vandfyldte huller. Sten, trægenstande, lerkar, dyreknogler og menneskekranier blev skænket til guderne.


Se beretningen fra 2013 på:
Fund og Fortidsminder

På museets Facebookside findes mange billeder og opdateringer fra udgravningerne i mosen:
Arkæologi Vendsyssel Historiske Museum

Videnskab.dk har lavet en reportage fra mosen. På følgende link findes både tekst og video.
Videnskab.dk


Vendsyssel Historiske Museum har foretaget 2 udgravninger af Svennum Offermose. Den første udgravning fandt sted i fra d. 7. oktober 2013 og 6 uger frem. Der var tale om en nødudgravning, hvor man primært fokuserede på at udgrave de tørvegrave, der var ofret i i jernalderen. Genstandsfundene tæller, udover 6 kranier uden underkæber, keramik, dyreknogler og forarbejdet træ. Se beretningen fra 2013 under "Links". Den anden udgravning startede i august 2015. Der var denne gang tale om en forskningsudgravning af 8 ugers varighed. Formålene ved at genoptage udgravningen at Svennum Offermose var at fastlægge hvordan mosen i jernalderen blev brugt til tørveudvinding, at belyse mosen bevaringstilstand og nedbrydningsmønstre samt at lære mere om hvordan offerhandlingerne blev udført.