Tønder Slotsvandmølle


Slotsvandmøllen Tønder. Slotsvandmøllen kaldes i dag oftest Visemøllen, fordi den bruges i forb.m. Tønder Festival


Slotsvandmøllen Tønder set fra Kongevej. Det fredede møllehus er opført 1598

Intro

Slotsvandmøllen nævnes første gang i 1436. De ældste møllebygninger har hørt under borgen og senere renæssanceslottet i Tønder. Den nuværende bygning bærer årstallet 1598. Den er byens ældste industrianlæg...

Slotsvandmøllen nævnes første gang i 1436. De ældste møllebygninger har hørt under borgen og senere renæssanceslottet i Tønder. Den nuværende bygning bærer årstallet 1598. Den er byens ældste industrianlæg. Møllebygningens fundament er i kampesten, som stammer fra det nedbrændte Gråbrødrekloster. Møllen blev fredet allerede 1921. Møllen var oprindelig en kornmølle, og foruden mølleriet blev der drevet handel med korn og senere foderstoffer og kunstgødning. Efter at mølleriet var blevet indstillet, overtog Tønder Kommune møllen i 1970'erne. ''Strøm på møllen'' Fra 1799 og indtil 1970'erne tilhørte møllen familien Bachmann, derfor kaldtes den også Bachmanns Vandmølle. I 1930'erne leverede møllen elektrisk strøm ved hjælp af et turbineanlæg. Elproduktionen fortsatte til 1976, hvor møllebygningerne, på nær den fredede vandmølle, blev nedrevet. I juni 1974 holdt Tønder Viseklub en musikkomsammen i møllen, som herefter blev kaldt Visemøllen. Dette arrangement udviklede sig til Tønder Festival, som finder sted hvert år i august måned. I disse år er Bachmanns Vandmølle i centrum i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Opstemningen ved Bachmanns Mølle har hidtil spærret totalt for laksefisken snæblens muligheder for at komme videre op i Vidåen. Det er der nu blevet rådet bod på, idet der er blevet konstrueret et nyt vandløb i siden af møllesøen, en såkaldt faunapassage.